Fassaadi- ja katusetööd eurostandardile vastavalt

 

  • Fassaadide soojustamine

  • Üldehitustööd

  • Katusetööd: katuste soojustamine, renoveerimine ja ehitus

  • Projekteerimine

  • Omanikujärelvalve

  • Vuukide hermetiseerimine

Tehnilise järelvalve

 

  • Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine

Madara 33/2, Tallinn, Tel.: +(372) 555 85 772, Email: info@kortusgrupp.com, kortus.grupp@gmail.com