top of page

Fassaadi- ja katusetööd eurostandardile vastavalt

 

  • Fassaadide soojustamine

  • Üldehitustööd

  • Katusetööd: katuste soojustamine, renoveerimine ja ehitus

  • Projekteerimine

  • Omanikujärelvalve

  • Vuukide hermetiseerimine

Tehnilise järelvalve

 

  • Üldehitusliku ehitamise omanikujärelevalve tegemine

bottom of page